top of page

Recursos útils per a la pràctica d'ApS

A l'actualitat hi ha multitud d'opcions per orientar-te en el desenvolupament de projectes ApS. En concret, al web de la Xarxa Espanyola d'ApS hi ha disponibles documents, guies i altres materials de suport per iniciar un projecte ApS. Addicionalment, molts dels centres impulsors i promotors de l'ApS inclouen un repositori d'experiències desenvolupades que són molt interessants i poden ser transferides a altres contextos educatius i socials.

 

Com a exemple, el Centre Promotor d'Aprenentatge Servei de Catalunya o el Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei Solidari a Euskadi, Zerbikas, es troben entre els centres més consolidats i que compten amb nombrosos recursos propis d'accés lliure, però et convidem a visitar també els creats més recentment.

 

El bloc de Roser Batlle ha estat tradicionalment un imprescindible quan parlem d'ApS al nostre país, sent autora de documents, articles i llibres en la temàtica. En l'actualitat, gran part dels contingut d'ApS han migrat a la pàgina de la Xarxa, però sempre és interessant visitar-lo.

 

En qualsevol cas, si vols rebre formació específica sobre ApS o necessites docents per a formació en cursos, tallers, conferències o xerrades al teu centre o entitat, el grup promotor ApS Illes Balears compta amb formadors acreditats que podran ajudar-te. També pot posar-te amb contacte amb altres persones expertes de la Xarxa ApS, mantenir-te a el gol dels esdeveniments sobre ApS a través del nostre butlletí de notícies i donar difusió als teus projectes.

 

A més, és possible desenvolupar convenis de col·laboració, formació o assessorament amb diferents institucions i entitats.

 

 

Recursos útils per a la pràctica de l'ApS
Aquí presentem una selecció breu de recursos útils per al disseny de projectes o experiències ApS.
Documents, guies i rúbriques

Bases i fonaments de l'ApS

Guia per a desenvolupament de propostes ApS

Rúbrica per a l'autoavaluació

Webs, blocs i altres xarxes socials

 

Bloc Roser Batlle

ApS Tramuntana

ApSUIB

Escola de diseny IB

Aprenentatge Servei

Zerbikas

Visita la nostra selecció a la llista de reproducció ApS Illes Balears a You Tube

- Vídeo Roser Batlle

-Vídeo Coslada

-Experiència ApS youtube

-Experiència ApS youtube

-TV escola global

bottom of page